“İç Kalite Güvencesi Sistemi’nde Kalite Öğrenci Toplulukları: Rol ve Katkılar” isimli çalıştay serisinin 10’uncusu, 8 Aralık 2022 tarihinde Karabük Üniversitesi kalite topluluğu üyesi öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 

38 öğrencinin yer aldığı çalıştay, içeriğini ve etkinlikleri hazırlayan, aynı zamanda eğitmen olarak süreçte yer alan YÖKAK Akademik Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın, akran öğretici rolüyle katılım sağlayan YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi Berkay Tarım’ın katılımıyla yürütüldü.

Kalite topluluğu üyesi öğrencilerin kalite güvencesine ilişkin bilgilerini pekiştirmeyi, yükseköğretimde kalite güvencesinin önemli yönü olan öğrencinin itici gücünü fark ettirmeyi ve kalite kültürünü öğrenciler arasında yaymayı amaçlayan çalıştayda, öğrenciler kendilerine verilen yönergeler doğrultusunda iki aşamalı grup çalışmaları gerçekleştirdi. Fikirlerin, iyileştirme önerilerinin ve kanıt niteliğindeki örneklerin paylaşıldığı çalıştay sonucunda yapılan geri bildirim anketine göre, çalışmanın yüzde 100 oranında amacına ulaştığı belirlendi. 

Çalıştay, öğrencilerin günü değerlendirmeleri ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Karabük Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Elif Çepni, YÖKAK Öğrenci Komisyonu’na katılımları ve katkıları için teşekkür etti.