Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Ajansları Uluslararası Ağı’nın (INQAAHE) 24 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiği “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi için Uluslararası Standartlar ve Kılavuzlar” adlı çevrim içi etkinliğine, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu üyesi Berkay Tarım dinleyici olarak katıldı. 

Yükseköğretimde kalite güvencesinin Avrupa yükseköğretim bölgesinde süreğen hale getirilmesinin önemine değinilen webinarın oturum başkanlığını INQAAHE eski dönem başkanı Dr. Susanna Karakhanyan yürüttü.

Amerika ve Karayipler Yükseköğretim Enstitüsü Direktör Dr. Francesc Pedró, Küresel Yükseöğretim uzmanı Dr. Jamil Salmi, Credential Engine'de Strateji Müdürü Dr. Deborah Everhart, Katar Yükseköğretim Vakfı Eğitim Danışmanı Dr. Francisco J. Marmolejo ve AQU Katalonya Müdürü Dr. Esther Huertas'ın katıldığı etkinlikte; kıtlık, savaş gibi güncel küresel sorunlara ve bilimde “açık erişim”, “büyük veri”, “veri işlemleme” ile “veri analizi” konularının yakın gelecekte daha da önem kazanacağına dikkat çekildi. Webinar, kalitenin sürdürülebilirliğine vurgu yapılan kapanış konuşmasıyla sona erdi.