Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu, “İç Kalite Güvencesi Sisteminde Öğrenci: Rol ve Katkılar” isimli çalıştay serisinin 11’incisinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kalite Topluluğu üyesi 20 öğrenci ile bir araya geldi. 

14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen çalıştay, içerik ve etkinlikleri hazırlayarak süreçte de eğitmen olarak yer alan YÖKAK Akademik Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ ile akran öğretici rolüyle katılım sağlayan YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi Aslı Özmutlu’nun katılımlarıyla yürütüldü.

Topluluk üyesi öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve öğrencilerin kalite güvencesine ilişkin bilgilerini pekiştirmeyi, yükseköğretimde kalite güvencesinin önemli yönü olan öğrencinin itici gücünü fark ettirmeyi amaçlayan çalıştayda, öğrenciler kendilerine verilen yönergeler doğrultusunda grup çalışmaları gerçekleştirdi. Hazırlanan afişler, grup üyeleri tarafından tüm katılımcılara sunuldu.

Çalıştay, öğrencilerin etkinliği değerlendirmeleri ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.