Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimin önemli paydaşlarından olan öğrencilerin, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemine katılımını sağlamak, kalite kültürünü yaygınlaştırmak ve kalite güvencesi alanında yetkinlik kazandırmak amacıyla “Kalite Elçisi Eğitimi Eğitim Programı (KEP 21)” isimli çevrimiçi etkileşimli eğitim programları gerçekleştirildi. Yoğun ilgi ile karşılanan eğitimlere 72 farklı yükseköğretim kurumundan toplam 155 ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı

İlki 05-06 Şubat 2021, ikincisi 11-12 Şubat 2021 ve sonuncusu 19-20 Şubat 2021 tarihlerinde olmak üzere üç kez gerçekleştirilen ve koordinatörlüğü YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ tarafından yürütülen eğitimler, öğrenci komisyonu üyelerinin moderatörlüğünde sanal sınıflarda gerçekleştirildi. Dört sanal sınıfta ve 9 saat süreyle yürütülen programda; YÖKAK ve YÖKAK öğrenci komisyonu hakkında bilgilendirme, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının önemi, YÖKAK’ın değerlendirme süreçlerine ilişkin temel kavramsal bilgilendirme, YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı, KİDR hazırlama ve değerlendirme süreçleri hakkında etkileşimli grup çalışmalarına yer verildi.

Eğitim programı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS açılış konuşması ile başladı ve ardındanYÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM “YÖKAK Öğrenci Katılımını Neden Önemsiyor?” ve YÖKAK danışmanı Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU “Gerçek Ötesi Dünya ve Kalite” başlıklı konuşmaları ile devam etti. Moderatörlüğünü YÖKAK öğrenci komisyonu üyesi Burak Tunahan EKİNCİKLİ’nin yürüttüğü “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Süreçlerinde Ulusal ve Uluslararası Deneyimler: Öğrenciler Anlatıyor” isimli panelde European Students’ Union (ESU-Avrupa Öğrenci Birliği) uzman öğrenci değerlendirici havuzu üyeleri Liv Teresa MUTH ve Patrick NIEBERGALL Avrupa’da ve Almanya’da yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımı; yüksek lisans öğrencisi ve Genç Kalite Sakarya Topluluğu kurucu başkanı Muhammed İYİSAN ve kurucu üyesi Mehmet Enes AKTAŞ, yükseköğretim kurumlarında öğrenci kalite topluluğu kurmada dikkat edilmesi gereken hususlar; doktora öğrencisi ve YÖKAK değerlendiricisi Diren DOĞAN ise YÖKAK’ın kurumsal dış değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Eğitimi başarı ile tamamlayan %6’sı ön lisans, %68’i lisans, %17’si yüksek lisans ve %9’u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 155 kalite elçisine katılım belgesi verildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi ve öğrenci komisyonu başkanı Mehmet BORA, öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarının en önemli paydaşı olduğunu, komisyon üyeleri olarak buna ilişkin farkındalığı artırmayı hedeflediklerini, yükseköğretim kurumlarında kalite elçisi öğrencilerin sayısının arttıkça kalite kültürünün de içselleştirileceğine ve yaygınlaşacağına inandıklarını ifade etti. Eğitimlere gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğu belirten BORA, başta Kurul üyeleri ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu akademik koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ olmak üzere, komisyon üyeleri Sena ÇATAL, Aleyna Feraye YILMAZ, Burak Tunahan EKİNCİKLİ, Fatma AYVAT, Furkan DURU, Hatice Kübra ERDOĞAN, Muhammed İYİSAN, Simge AYYILDIZ’a ve sürece katkı veren herkese teşekkür etti. 

*Kalite elçileri başvuru yapmaları halinde YÖKAK değerlendirici havuzuna dâhil edilebileceklerdir. Havuza dahil olan öğrencilerin, değerlendirici olmak için Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen Değerlendirici Eğitimi’ni almaları gerekmektedir. Bu eğitimi alan öğrencilerin değerlendirici olabilmeleri için öğrencilik durumlarının devam ediyor olması/mezun durumda olmamaları gerekmektedir..