Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, ilki 2021 yılında gerçekleştirilen ve yükseköğretimin önemli paydaşlarından olan öğrencilerin, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemine katılımını sağlamak, kalite kültürünü yaygınlaştırmak ve kalite güvencesi alanında yetkinlik kazandırmak amacıyla yürütülen “KEP’22-Kalite Elçisi Eğitim Programı” isimli çevrimiçi etkileşimli eğitim programları gerçekleştirildi. Yükseköğretim öğrencileri tarafından ilgiyle karşılanan eğitimlere 96 farklı yükseköğretim kurumundan toplam 312 öğrenci katıldı.

Eğitimlerin ilki 26-27 Şubat 2022, ikincisi 01-02 Mart 2022, üçüncüsü 05-06 Mart 2022 ve sonuncusu 08-09 Mart 2022 tarihlerinde olmak üzere dört kez gerçekleştirildi. İçerik, yöntem, tasarım ve koordinatörlüğü YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ tarafından yürütülen eğitimler, YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyelerinin moderatörlüğünde sanal sınıflarda gerçekleştirildi. 

Eğitim programları YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın açılış konuşması ile başladı. Programlarda YÖKAK ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının önemi, YÖKAK’ın değerlendirme süreçlerine ilişkin temel kavramlar, YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı, KİDR hazırlama ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgilere ve etkileşimli grup çalışmalarına yer verildi. Sanal sınıflardaki etkileşimli oturumların ardından moderatörlüğünü YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi öğrencilerin yürüttüğü “YÖKAK Kalite Elçileri ve Öğrenci Değerlendiricileri Deneyimlerini Anlatıyor” isimli panelde yükseköğretim kurumlarının çeşitli öğrenim kademelerinde eğitim gören ve gerek kendi kurumlarında gerek YÖKAK değerlendirici takımlarında ve gerekse Avrupa Öğrenci Birliği’nde (ESU) görev alan öğrenciler kendi bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Dört kez gerçekleştirilen eğitime ilişkin başvuru bilgisi YÖKAK resmî web sayfası ile sosyal medya hesaplarında ilan edildi ve çeşitli kurumlardan toplam 2 bin 93 öğrenci başvuru yaptı. Yapılan başvurular üniversite, öğrenim düzeyi, cinsiyet, bölgesel ve program çeşitliliği gibi kriterlere göre denge gözetilerek YÖKAK Öğrenci Komisyonu tarafından değerlendirildi ve 512 öğrenci eğitimlere davet edildi. Davet edilen öğrencilerden katılım teyit bilgisi alındı. Eğitime aktif katılan, pekiştirme çalışmalarını tamamlayan, eğitim sonunda yapılan sınavda başarı gösteren katılımcılar yine YÖKAK Öğrenci Komisyonu tarafından alınan ortak karar doğrultusunda belirlendi. Bu kapsamda eğitimi başarı ile tamamlayan yüzde 5’i ön lisans, yüzde 73’ü lisans, yüzde 13’ü yüksek lisans ve yüzde 9’u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 244 kalite elçisine katılım belgesi verildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi ve Öğrenci Komisyonu başkanı Mehmet Bora, öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarının en önemli paydaşı olduğunu, her geçen yıl öğrencilerin bu konudaki farkındalıklarının ve süreçlerdeki öğrenci temsiliyetinin arttığını, yükseköğretim kurumlarında kalite elçisi öğrencilerin sayısının arttıkça kalite kültürünün de içselleştirileceğine ve yaygınlaşacağına inandıklarını ifade etti. Ayrıca sayıları hızla artan kalite öğrenci topluluklarının da iç kalite güvencesi sisteminin önemli bir parçası olduğunu, şu an 48 yükseköğretim kurumunda kalite öğrenci topluluğunun bulunduğunu, bu sayının artışında YÖKAK Öğrenci Komisyonu’nun faaliyetlerinin etkili olduğunu belirten Bora, eğitimlere gösterilen ilginin ve eğitim sonunda belirtilen memnuniyetin heyecan verici olduğunu ifade ederek, başta Kurul üyeleri ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu akademik koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ olmak üzere, komisyon üyeleri Sena Çatal, Burak Tunahan Ekincikli, Elif Çidam, Erdoğan Taha Akbaş, Samet Ali Yudakul, Yusuf Polat, Ömer Faruk Sönmez ile komisyon eski üyesi Muhammed İyisan’a ve sürece katkı veren herkese teşekkür etti. 

YÖKAK Kalite Elçisi olan öğrencilerin devam ettiği yükseköğretim kurumları için tıklayınız.

•Kalite elçileri başvuru yapmaları halinde YÖKAK değerlendirici havuzuna dâhil edilebileceklerdir. Havuza dahil olan öğrencilerin, değerlendirici olmak için Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen Değerlendirici Eğitimi’ni almaları gerekmektedir. Bu eğitimi alan öğrencilerin değerlendirici olabilmeleri için öğrencilik durumlarının devam ediyor olması/mezun durumda olmamaları gerekmektedir.

•YÖKAK Öğrenci Komisyonu’nun duyuru ve çalışmaları @kaliteelcisi sosyal medya hesaplarından takip edilebilmektedir.