British Council ev sahipliğinde düzenlenen “Öğrencilerle etkin iletişim kurma ve iletişime geçme” konusunda çeşitli ülkelerden yükseköğretim uzmanlarını bir araya getiren “Higher Education Dialogues” adlı webinar serisinde Öğrenci Komisyonu üyemiz Sena ÇATAL, pandemi sürecinde öğrenme motivasyonları konusunda YÖKAK Öğrenci Komisyonunun yaptığı çalışmalardan bahsetmiş, komisyonun öğrencilere yönelik gerçekleştirmiş olduğu çeşitli anket sonuçlarını paylaşarak Türkiye’de Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin bu süreçten nasıl etkilendiklerini, ne tür beklentilerinin olduğundan ve bu süreçte karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Diğer uzman panelistlere yönelttiği çeşitli sorularla üniversitelerin bu süreçte ne tür çözüm yolları sunduklarını, öğrencilerin edinmiş olduğu bilgi ve beceri ve yetkinlik açısından uzaktan eğitimin öğrenciler için nasıl bir eğitim modeli sunduğu ile ilgili geri dönüşler aldığı aktif bir webinar gerçekleştirildi.