ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kurum personeline yönelik “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

YÖKAK’da 22 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen eğitim programına kurum akademik ve idari personeli katıldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Harman, eğitimde resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında bilgi verdi.