YÖKAK, Başkan Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, Kurul Üyeleri ve 11 Akreditasyon Kuruluşundan (MÜDEK, TEPDAD, FEDEK, VEDEK, EPDAD, HEPDAK, İLAD-İLEDAK, SABAK, TUADER-TURAK, ECZAKDER ve TPD) 21 temsilcinin katılımıyla "Ulusal Akreditasyon Kuruluşları Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Takdim Toplantısı” düzenledi.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmelerinin yapılması, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmektedir. Bu kapsamda yükseköğretim alanında faaliyet gösteren bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarına; belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçmeye ve değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” vermektedir. 

Bu kapsamda düzenlenen toplantı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. ELMAS: “YÖKAK’ın ulusal akreditasyon kuruluşlarını tanıması ve yetkilendirmesi için; kuruluşun, program akreditasyonuna ilişkin uygulama ve ölçütlerinin ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olması ve sonuç-çıktı odaklı akreditasyon yaklaşımını benimsemiş olması gereklidir. Bu kapsamda yenidünyanın gerektirdiği yetkinlikte mezunlara ihtiyaç var. Ayrıca öğrencilerin mezun olduktan sonraki iş bulma süreçleri de çıktı odaklı yaklaşımımızın en önemli göstergesidir. Nitelikli ve istihdam edilmiş mezunlar yetiştirmek en önemli görevimizdir.” dedi. 11 adet kuruluşun YÖKAK tarafından tescil edildiğine değinen Prof. Dr. ELMAS, 10 kuruluşun daha başvuruda bulunduğunu sözlerine ekledi. Başvuruların Hukuk ve Sosyal Bilimler alanlarını da kapsamasını önemsediklerini, bu alanlarda akreditasyon ajanslarının kurulmasını beklediklerini ve teşvik ettiklerine değinerek devam etti; “Ayrıca bu süreçte sunulacak belgelerin hazırlanması, teslim edilmesi ve değerlendirilmesi aşamasındaki sürecin hızlanması için  “Akreditasyon Kuruluşları Başvuru Sistemi” kuruldu. Kuruluşlar başvurularını online sistem üzerinden yapacak ve tüm başvuru süreçleri sistem üzerinden izlenecek.” diyerek konuşmasına son verdi.

Açılış konuşmasının ardından YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, YÖKAK’ın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dünyanın her yeri ile konuşan, basit ve evrensel bir kalite güvence ve akreditasyon sistemi kurmak istediklerini dile getirdi. Ayrıca önlisans ve lisansüstü programların kalite güvencesi ve akreditasyonuna ilişkin çalışmalara devam ettiklerini bildirdi. Sunumunda Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz, YÖKAK Akreditasyon Kuruluşları Başvuru Sistemi, yükseköğretim kurumlarında program değerlendirme çalışmaları ve akreditasyon başvuruları hakkında bilgiler de verdi.

Toplantı Kuruluşlardan alınan geri bildirim ve görüşlerin paylaşılmasının ardından Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD), Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK), Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK), Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK), İletişim Araştırmaları Derneği-İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLAD-İLEDAK), Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), Turizm Akademisyenleri Derneği-Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TUADER-TURAK), Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) ve Türk Psikologlar Derneği (TPD)’ne YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyon Üyeleri tarafından tescil belgeleri takdim edildi.