ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 30 üniversite Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazandı.

YÖKAK Nisan ayı Kurul toplantısında alınan kararla Abdullah Gül, Altınbaş, Bahçeşehir, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Bursa Uludağ, Çağ, Çukurova, Doğuş, Fırat, Gazi, Hacettepe, Harran, İstanbul Arel, İstanbul Beykent, İstanbul Okan, İstanbul Sabahattin Zaim, İzmir Ekonomi, İzmir Yüksek Teknoloji, Kadir Has, Manisa Celâl Bayar, Orta Doğu Teknik, Özyeğin, Sabancı, Süleyman Demirel, Tekirdağ Namık Kemal, Trakya, Uşak, Van Yüzüncü Yıl ve Zonguldak Bülent Ecevit üniversiteleri 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildi.

“Türk yükseköğretim kalite güvencesi sistemi için önemli bir kazanım”

YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kurumsal Akreditasyon Programı’nın (KAP) Türk yükseköğretim sisteminin kalite güvencesine ilişkin önemli unsurlarından birisi haline geldiğini belirterek, programın yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesini; liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı gibi faaliyet alanlarının tümü için değerlendirdiğini kaydetti.

KAP’ın YÖKAK tarafından belirlenen ölçütler ile gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Çufalı, bu ölçütleri yeterli düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına 5 yıl süreyle tam akreditasyon, kısmi düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına ise 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon verildiğini aktardı. Prof. Dr. Çufalı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Kurumsal Akreditasyonun avantajları

Kurumsal Akreditasyona sahip bir üniversitenin diğer üniversitelere göre öne çıkan yönlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Çufalı, “YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon belgesi almış bir yükseköğretim kurumu, temel faaliyet alanlarında kamuoyuna vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için ilgili mekanizmaları oluşturuyor. Üniversiteler, bunların önemli bir bölümünü iyi biçimde çalıştırıyor, izliyor ve iyileştiriyor. Tüm iç ve dış paydaşlarının katılımı önemseniyor. Öğrenci geri bildirimleri özellikle dikkate alınıyor ve karar alma süreçlerine yansıtılıyor. Öğretim programları bilgi çağının gerekleri, değişen öğrenci özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncelleniyor. Öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterliklerinin sürekli biçimde geliştirilmesi için çalışılıyor. Kurumun araştırma yetkinlikleri geliştiriliyor ve toplumsal katkı faaliyetleri sistematik biçimde ele alınıyor” dedi. Prof. Dr. Çufalı, ayrıca süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

5 Yıl Süreyle Tam Akreditasyon Alan Üniversiteler

2 Yıl Süreyle Koşullu Akreditasyon Alan Üniversiteler

Gazi Üniversitesi

Abdullah Gül Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Altınbaş Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

 

Bursa Uludağ Üniversitesi

 

Çağ Üniversitesi

 

Çukurova Üniversitesi

 

Doğuş Üniversitesi

 

Fırat Üniversitesi

 

Harran Üniversitesi

 

İstanbul Arel Üniversitesi

 

İstanbul Beykent

 

İstanbul Okan Üniversitesi

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

 

Kadir Has Üniversitesi

 

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 

Trakya Üniversitesi

 

Uşak Üniversitesi

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi