Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında 2 üniversitemizin kurumsal akreditasyon kararı onaylandı.

2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan Kurumsal Akreditasyon Programı’na 60’a yakın kurum başvurmuş, 11 kurum (Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TED Üniversitesi) değerlendirme sürecine dahil olmuştu. Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü düzenlenen Kurul Toplantısında oy birliği ile 2 üniversiteye Kurumsal Akreditasyon verilmesi kararlaştırıldı. Diğer üniversitelerin değerlendirme süreçleri ise devam ediyor.

Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını amaçlanıyor.

“Üniversitelerimizin dünya ile bütünleşmesini hedefliyoruz”

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kurumsal Akreditasyon verilen üniversiteleri gerçekleştirilen özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek, YÖKAK’ın 2017’den itibaren bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren genç bir kuruluş olduğunu belirtti. Hedeflerinin üniversitelerdeki mezunların beklenen yeterliliklere sahip olması, kolay iş bulabilmesi ve üniversitelerin Ar-Ge’ye ve topluma katkı sağlaması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Elmas, YÖKAK’ın tüm çalışmalarını bu amaçla yürüttüğünü vurguladı. Başkan Elmas, Türkiye’de yükseköğretim alanında bir ilk olarak uygulamaya başladıkları Kurumsal Akreditasyon Programında yapılan değerlendirmeler sonucunda 2 üniversitenin belirlendiğini ifade ederek, akreditasyon kararlarının ise ilgili üniversiteler tarafından düzenlenecek törenlerle kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Bu kapsamda düzenlenen ilk törende Ege Üniversitesi, Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” almaya hak kazanan üniversitelerden birisi oldu. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, tam akreditasyon belgesini İzmir’de düzenlenen törenle Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a teslim etti.

Kurumsal Akreditasyon Programı nedir?

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımlarının kendi aralarında yaptığı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlendirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanıyor ve YÖKAK’ a iletiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyi Kurul tarafından değerlendirilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” ya da 2 yıl süreyle “koşullu akreditasyon” veriliyor.