YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarının kurum iç değerlendirme raporlarının (KİDR) yazım sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çevrimiçi etkileşimli konferans (Webinar) etkinliği, 57 yükseköğretim kurumundan katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinlik çerçevesinde; yükseköğretim kurumlarıyla iç değerlendirme süreçleri ve kurum iç değerlendirme raporlarının (KİDR) yazımına ilişkin bilgiler paylaşılmış, ayrıca katılımcıların sorularına eşzamanlı biçimde cevaplar verilmiştir.

Etkinliğe ilişkin kayıtlara Kurul web sayfasından erişim sağlanabilir. Kurum iç değerlendirme raporlarının (KİDR) yazım sürecine ilişkin yeni bir çevrimiçi etkileşimli konferans (Webinar) 04.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS'ın "Yükseköğretimde Kalite" isimli sunumu:


Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM'ın "2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması" isimli sunumu:


Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.Prof. Dr. Muzaffer ELMAS'ın sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM'ın sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.