Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Akademik Uzmanı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kozak Çakır, Uşak Üniversitesinin ev sahipliğinde “Eğitimde ve Araştırma İşbirliğinde Kalite Güvencesi" teması ile 29 Mayıs - 2 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Erasmus Personel Haftası etkinliğine davetli konuşmacı olarak katıldı.

15 ülkeden 60 temsilcinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik kapsamında çeşitli paneller ve geziler yer aldı. Etkinliğe “Yükseköğretimde Kalite Güvencesinin Rolü ve YÖKAK: Zorluklar ve Gelişmeler” başlıklı sunumu ile katkı veren Dr. Öğr. Üyesi Kozak Çakır, sunumunda yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler ve değişimler ile bunların kalite güvencesi alanındaki yansımalarına değindi. Çakır, sunumunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun yükseköğretimde kalite güvencesi alanında yürüttüğü çalışmalardan da bahsetti.

Etkinliğin soru cevap kısmında farklı ülkelerdeki kalite güvencesi sistemi ve uygulamaları, kalite güvencesi alanında yaşanan gelişmeler ve zorluklara değinildi.