ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kalite güvencesi çalışmalarını yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletiyor. YÖKAK’ın ilk yurt dışı faaliyeti olarak sunulan Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP), yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesinin değerlendirilmesi ve akreditasyonun sağlanması için gerekli mevzuat altyapısı çalışmalarını tamamladı.

UKAP, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi İlke ve Standartları’na (ESG) uyumu için geliştirilen ve şu an için Türkiye’de 73 üniversitede uygulaması tamamlanan akreditasyon modelinin yurt dışında kullanılmasını mümkün kılacak.

UKAP ile Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ile Toplumsal Katkı başlıkları altında toplam 14 ölçüt ve 46 alt ölçütten oluşan bir değerlendirme sisteminde planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma basamaklarından oluşan olgunluk düzeyi değerlendirmesi yapılarak, yükseköğretim kurumları için akreditasyon kararı verilebilecek. ESG’ye uyumlu olarak Türkiye’ye özgü geliştirilen Kurumsal Akreditasyon Programı modelinin uluslararası uyarlaması niteliğindeki UKAP, özellikle Türkiye’nin gönül coğrafyası olarak kabul edilen birçok ülkedeki yükseköğretim kurumundan gelen talepler üzerine hazırlandı. Program hakkında detaylı bilgiler veren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, UKAP’ın YÖKAK’ın üye olduğu çatı kuruluşlar Avrupa Yükseköğretimde Kalite Ajansları Birliği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) tarafından tanınması için gerekli sürecin bu sonbaharda tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Prof. Dr. Kocabıçak, UKAP’ın değerlendirilen kurumun yönetişim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerinde kaynak ve yetkinlik yönetimi, izleme ve iyileştirme süreçleri, paydaş katılımı ve kapsayıcılığı, iç kalite güvence sistemindeki güçlü yönler ve iyileştirme alanlarını ortaya çıkaran özgün yapısının hızla değişen yükseköğretim ortamında kalite güvence sisteminin sürdürülebilirliği ve rekabet avantajını koruma yolları konusunda yol gösterecek bir akreditasyon uygulaması olduğunu vurguladı.

YÖKAK’ın 2024 Nisan ayı itibarıyla Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ile Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 92’sini, Kurumsal Akreditasyon Programı ile yüzde 36’sını değerlendirdiğini belirten Başkan Kocabıçak, 2028’e kadar akreditasyon programı kapsamında Türkiye’de yüzde 90’ın üzerine çıkmayı planladıklarını, elde edilen saha tecrübesini daha geniş bir coğrafyaya sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

UKAP kapsamındaki ilk saha uygulamalarının bu yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.