Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) üyeliğine seçilen öğrenci üyeyle ilk toplantı gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar kapsamında Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından talep edilen öğrenci üye adayları arasından seçilen Berk ER, Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS konuya ilişkin olarak : “Yükseköğretim kurumlarının amacı; içinde bulunduğumuz çağın gereksinimlerine uyum gösteren ve dünyanın her yerinde ayakları üstünde durabilecek mezunlar yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, bu sistemin merkezinde yer almaktadır. Biz de öğrenci üye seçerek, talep ve beklentilerin ne yönde olduğunu görmek istiyoruz. Öğrenci üyeden en büyük beklentimiz yükseköğretim kurumlarında okuyan bütün öğrenciler ile aramızda bir köprü görevi görmesidir.” dedi.

Öğrenci üye, öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından beklenti ve taleplerini YÖKAK’a aktaracak, Kurul ile öğrenciler arasında bir iletişim ağı kuracaktır. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, mesleki bilgi ve yeterlilikleri nasıl kazanmaları konusunda öğrencilere rehberlik edecektir. Öğrenci üyenin ayrıca, YÖKAK tarafından yürütülen ve Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında oluşturulan değerlendirici takımları için; öğrenci değerlendirici havuzu oluşturulması adına da katkı sağlaması bekleniyor.