YÖKAK'ın beşinci yılında gerçekleştirilen Yükseköğretimde Kalite Webinarı'nın son oturumu, Kalite Güvencesi Çalışmalarına Öğrenci Katılımı konulu sunum ile gerçekleşti. Öğrenci Komisyonu üyesi Aleyna Feraye YILMAZ moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Avrupa Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu üyesi Liv Teresa Muth ve Alman Öğrenci Akreditasyon Havuzu Yürütme Kurulu üyesi Patrick Niebergall konuya ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Sunumda öğrencinin kalite güvencesi süreçlerinde yer almasında karşılaşılan zorluklar ve bunlar karşısında elde edilecek başarı için izlenecek kapasite inşa etme süreci, aktif katılım, her seviyede katılım gibi noktalara değinildi.