Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2017 Yılı  Raporu yayımlanmıştır.

tıklayınız