Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “Yükseköğretim Kalite Komisyonları Eğitim Toplantısı” düzenlendi.

Yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarına yönelik hazırlanan eğitim toplantısı 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. 

Toplantıların açılış konuşmasını yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, yılın ilk eğitim programını düzenlediklerini belirtti. Toplantıları yükseköğretim kurumlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin hazırlaması gereken “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” süreci boyunca her hafta çarşamba günü soru-cevap oturumları şeklinde sürdürmek istediklerini ifade eden Başkan Prof. Dr. Kocabıçak, eğitimin kalite komisyonlarında görevli personel için verimli olmasını umduğunu dile getirdi.

YÖKAK Kurul Üyesi ve Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu da toplantılarda eğitim süreci hakkında bilgilendirmede bulundu.

Açılış konuşmalarının devamında YÖKAK’ın faaliyetleri, mevzuat ve kılavuz değişiklikleri, değerlendirme programları, ölçütler, KİDR’da sık karşılaşılan problemler, 2024 yılı değerlendirme programları takvimi, uygulamalarda sürekliliğin önemi gibi konu başlıklarında katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantılarda ayrıca “İç Kalite Güvencesi mi? KİDR Yazımı mı?”, “Kanıt nedir?”, “KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.2 Tanıtımı”, “Kalite Güvencesi Yönetimi Bilgi Sistemi (KGYBS) Tanıtımı” başlıklarında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi. Toplantılar kalite komisyonlarından YÖKAK’a e-posta yoluyla iletilen çeşitli soruların ve katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.