2020 Yılı bahar döneminde yürütülmesi planlanan ve Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmiş olan Kurumsal Değerlendirme Süreçlerinin (Kurumsal Akreditasyon Programı, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve İzleme Programı) pandemi seyrindeki olumlu gelişmeler nedeniyle güz döneminde yürütülmesine karar verilmiştir.

2020 Yılı güz döneminde 11 yükseköğretim kurumumuz Kurumsal Akreditasyon Programına, 14 yükseköğretim kurumumuz Kurumsal Dış Değerlendirme Programına ve 59 yükseköğretim kurumumuz İzleme Programı kapsamına alınmıştır.

Bu yıl gerçekleştirilecek kurumsal değerlendirmeler yüz yüze ve uzaktan değerlendirme yöntemlerini birlikte içeren karma değerlendirme yaklaşımıyla uygulanacaktır. Kurumsal Akreditasyon Programı ve Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirme takımları tarafından gerçekleştirilen ön ziyaret tamamen uzaktan; saha ziyaretinin ise bir bölümü yüz yüze diğer bölümü uzaktan değerlendirme yöntemiyle gerçekleştirilecektir. İzleme Programının ise tüm aşamalarının uzaktan değerlendirme yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

2020 yılı Kurumsal Değerlendirme Süreçlerinin, bu sürece dâhil olan yükseköğretim kurumlarımız ve değerlendirme takımlarımız için başarılı bir şekilde tamamlanmasını dileriz.

Karma Ziyaret Planı Örneği için tıklayınız.

Kurumsal Akreditasyon Programına dâhil edilen yükseköğretim kurumları için tıklayınız.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil edilen yükseköğretim kurumları için tıklayınız.

İzleme Programına dâhil edilen yükseköğretim kurumları için tıklayınız.