15.12.2020

ANKARA – Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), kuruluşunun 5. yılına özel “Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Webinar”ını 35 farklı ülkeden 300’ün üzerinde katılımcı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasında YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas 8 milyona yakın öğrencisi bulunan Türk Yükseköğretim Sistemi hakkında sayısal bilgiler paylaştı. Türkiye’nin Bologna karnesinin 2020 yılında büyük bir gelişme gösterdiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Elmas, birçok Bologna göstergesinde artık üst seviyeye ulaşıldığını belirtti.

Ülkemizde yükseköğretim alanında kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün yetki devri çalışmaları kapsamında 2015 yılında kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), yine YÖK’ün çabaları ile 2017 yılında idari ve mali açıdan bağımsız bir kuruluş haline gelmiştir. 2020 yılı itibariyle 5. yılını tamamlayan YÖKAK, Faaliyetlerini, yükseköğretim kurumlarının sürekli ve kalite odaklı gelişimine, mezunların evrensel yeterliliklere ulaşmasına ve yükseköğretim alanının tüm paydaşlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesine katkı sağlamak misyonuyla sürdürmektedir.

Webinarda; esnek öğrenme ve kalite güvencesi, uluslararasılaşma ve akreditasyon, çevik liderlik ve kalite kültürü oluşumu, kalite güvencesi çalışmalarına öğrenci katılımı olmak üzere dört faklı temada ayrı ayrı oturumlar yapıldı. Her bir oturumda konuşmacılar ve katılımcılar arasında etkileşimli olarak yükseköğretimde kalite güvencesi alanına ilişkin güncel konular tartışıldı. 

Bilindiği gibi 2020 yılının başında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi birçok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de çeşitli zorlukları beraberinde getirmiş, çevik çevrimiçi dönüşümün ne kadar önemli olduğu görülmüştür. Webinarda pandeminin getirdiği yeni karmaşık dünya düzeninde üniversite çeşitliliğini korurken, ölçülebilir süreçler geliştirmenin ve akreditasyonun önemi bir kez daha vurgulandı. 

Çevrimiçi platform ve YÖKAK’ın sosyal medya kanallarından canlı yayınlanan toplantıyı görüntülemek için tıklayınız


Oturum Sunuları:

Tema 1: Esnek Öğrenme ve Kalite Güvencesi (Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım moderatörlüğünde Prof. Douglas Franklin) (PDF)

Tema 2: Uluslararasılaşma ve Akreditasyon (Prof. Dr. Aslıhan Nasır moderatörlüğünde Ronny  Heintze) (PDF) 

Tema 3: Çevik Liderlik ve Kalite Kültürünün Oluşması (Prof. Dr. Sina Ercan moderatörlüğünde  Prof. Ming Chang Wu) (PDF)

Tema 4: Kalite Güvencesi Faaliyetlerine Öğrenci Katılımı (Aleyna Feraye Yılmaz moderatörlüğünde Liv Teresa Muth, Patrick Niebergall) (PDF)