ANKARA – Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen Kurul toplantısında Prof. Dr. Mustafa Çufalı Başkan Yardımcısı olarak seçildi.  Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) adına Kurul Üyesi olan Prof. Çufalı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir.

Mustafa Çufalı Kimdir?

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI 1962 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Polis Akademisi’ne Araştırma Görevlisi olarak girdi. Nottingham Üniversitesi Politika Okulu Uluslararası İlişkiler programında 1992’de yüksek lisans, 1999’da doktora eğitimini tamamladı. Siyasi Tarih alanında 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007’de Doçent, 2012’de Profesör oldu. 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümüne geçti. 2014-2017 yılları arasında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları (BİDEB) Başkanı olarak görev yaptı. Mart 2018-Nisan 2022 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü. Akademik hayatı boyunca Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Merkez Müdürlüğü, Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Rektörlük görevi boyunca UI GreenMetric Türkiye Koordinatörü görevini de yürüttü. Siyasi Tarih, Türk Siyasal Hayatı, Anayasa Hukuku, Türkiye’nin Bölgesel ve Küresel Sorunları, Türkiye’de Siyasal Hareketler, Dünyada Sorunlu Bölgeler gibi lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini verdi, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıklarında bulundu. Fransa, Macaristan, Litvanya, Kırgızistan, Azerbaycan ve Suriye gibi ülkelerde Türkçe ve İngilizce dersler verdi, konferanslara konuşmacı veya oturum başkanı olarak katıldı. A.B.D., İngiltere, Almanya, İtalya, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Arnavutluk, Tunus, S. Arabistan, Rusya, Kazakistan, G. Kore, Malezya gibi 20'den fazla ülkede bilimsel toplantı ve etkinliklere katıldı. Uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, siyasi tarih, Türk dış politikası, Türk siyasal hayatı alanlarında Türkçe ve İngilizce olarak birçok dergi ve kitapta makaleleri ve kitap bölümleri yayınlandı, ulusal ve yerel TV programlarına katıldı. Temmuz 2022’den itibaren ÜAK adına YÖKAK Kurul Üyesi, Ağustos 2022’den itibaren YÖKAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.