Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi gereğince kurumlar arası nakil yoluyla veya ilgili mevzuat hükümlerine göre geçici görevlendirme ile mühendis alımı yapılacaktır.


Alınacak Kadro

Kadro Derecesi

Adet

Bilgisayar/Yazılım Mühendisi

3

1

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 

1. Halen Kamu Kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında mühendis kadrosunda çalışıyor olmak,

2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

3. 45 yaşını doldurmamış olmak,

4. Hakkında halen süren veya aleyhine sonuçlanmış idari veya adli soruşturma bulunmamak,

5. Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği, Yükseköğretim Kurumlarınca kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

6. NET Core, .NET (C#, ASP.NET, MVC) platformunda uygulama geliştirme tecrübeli,
7. HTML, CSS, Javascript, Node Js, Angular, TypeScript teknolojilerinde tecrübeli,
8. Object Oriented Programlama konusunda tecrübeli.
 

 

II- BAŞVURU USULÜ

1- Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, kargo ile ya da e-posta yoluyla yapacaklardır.

 

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Detaylı Özgeçmiş

3- Görev Yaptığı Kurumdan Onaylı Hizmet Belgesi

4- Diploma Fotokopisi 

5- Bir adet vesikalık fotoğraf

 

IV- İLETİŞİM

Adres: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı

Üniversiteler Mah. 1600. Cad.  No: 10 Bilkent-Çankaya / Ankara

Telefon: (0312) 298 7883

E-Posta: yokak@yokak.gov.tr