16.06.2020

ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimin önemli paydaşlarından olan öğrencilerin, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemine katılımını sağlamak ve kalite kültürünü yaygınlaştırmak üzere “Kalite Elçisi Öğrenciler Buluşuyor” isimli çevrimiçi etkileşimli konferans (webinar) serisi 22 Mayıs-12 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Koordinatörlüğü Kurul akademik uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ, moderatörlüğü ise öğrenci komisyonu üyeleri tarafından yürütülen serinin “Yükseköğretimde Kalite: Ne, Nasıl, Neden?” başlıklı ilk oturumu 22 Mayıs 2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Süreçlerine Öğrenci Katılımı” başlıklı ikinci oturumu 29 Mayıs 2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi” başlıklı üçüncü oturumu 05 Haziran 2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Çevrimiçi etkileşimli konferans serisinin 12 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Dış Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Öğrenci Deneyimleri” başlıklı dördüncü ve son oturumunda ise Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurumsal dış değerlendirme süreçlerinde değerlendirme takımında öğrenci üye olarak yer alan yüksek lisans öğrencisi Mehmet BORA ve lisans öğrencisi Muhammed İYİSAN ile Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin akreditasyon süreçlerinde öğrenci üye olarak yer alan lisans öğrencisi Gamze UYUK ve Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin akreditasyon süreçlerinde öğrenci üye olarak yer alan doktora öğrencisi Fatma AYVAT yer aldı. 

Yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarında, ulusal akreditasyon kuruluşlarında ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun değerlendirici havuzunda yer alan öğrencilerin katıldığı seriye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Dört hafta boyunca 94 farklı yükseköğretim kurumundan toplam 278 katılımcının yer aldığı yayınlarda, öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine ilişkin merak ettikleri sorular konuklar tarafından yanıtlandı. Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi ve Öğrenci Komisyonu başkanı Berk ER çevrimiçi etkileşimli konferans serisine ilişkin olarak bu yayın serisi ile öğrencileri bilinçlendirerek; yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarına öğrenci bakış açısı getirmek istediklerini; yaptıkları çalışmalar ve aldıkları dönütler ışığında bu amacı gerçekleştirme adına önemli bir adım atıldığına inandıklarını belirtti. Yayınlara gösterilen ilginin öğrenci komisyonunu mutlu ettiğini de sözlerine ekleyen Berk ER, sürece destek ve katkı veren herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Çevrimiçi etkileşimli konferans serisi oturumlarının video kayıtları Youtube kanalımızda ve aşağıda yer almaktadır.