Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu üyeliği için açık başvuru çağrımız öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmüş olup, 106 başvuru gerçekleştirilmiştir. Üye seçim işleminde yükseköğretim kurumu ve alan çeşitliliği, öğrenim düzeyi temsiliyeti, cinsiyet dağılımı, bölgesel dağılım dengesi ile yükseköğretimde kalite güvencesine ilişkin deneyimler ve bireysel yeterlikler dikkate alınmıştır. 

Bu doğrultuda yapılan değerlendirme sonucunda Burak Tunahan EKİNCİKLİ (Marmara Üniversitesi), Furkan DURU (Dokuz Eylül Üniversitesi), Hatice Kübra ERDOĞAN (Gaziantep Üniversitesi), Mehmet BORA (Uşak Üniversitesi) ve Simge AYYILDIZ’ın (Karabük Üniversitesi) komisyon üyeliği başvurusu kabul edilmiştir.

Komisyon üyeliği için Kurul’umuz tarafından her yıl açık başvuru çağrısı ile yeni katılım fırsatları sunulacağını bildirir, öğrencilerimize ilgileri için teşekkür ederiz. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı