Yükseköğretimde kalite çalışmaları alanında öğrencilerin söz hakkının en üst düzeyde temsil edildiği Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci üyeliği için yapılan seçim sonucunda Mehmet BORA yeni üye olarak belirlendi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci üyeliği için, basvuru@yokak.gov.tr adresine yapılan açık başvuru çağrısı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. 05-20 Ocak 2021 tarihleri arasında 104 farklı yükseköğretim kurumundan toplam 312 öğrenci üyelik için başvuru yaptı. 

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar çerçevesinde başvurulara ilişkin ön değerlendirme yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu üyelerinden beş kişilik bir değerlendirme komisyonu oluşturulmuştur. Sözü edilen Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan ön değerlendirme sonunda 41 aday 25 Ocak 2021 tarihinde mülakata alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 3 aday öğrenci üyesini belirlemesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunulmuştur. 

Kurul’un 27 Ocak 2021 tarihli toplantısına davet edilen üç adayın kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanmıştır. Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kalite Kurul’u üyeliği için Mehmet BORA (İstanbul Üniversitesi) seçilmiştir. 

Kurul üyeliği için öğrencilerimize ilgileri için teşekkür ederiz. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı