Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Değerlendirici Eğitimi Raporu yayımlanmıştır.

tıklayınız