Öğrenciler yükseköğretim sisteminde kaliteyi değerlendirmeye başlıyor

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 2018 yılı “Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitim Programı” kapsamında ilk kez öğrenci değerlendiricilere görev vermeye hazırlanıyor. Değerlendirme takımlarında görev alacak 61 öğrenci değerlendirici adayının eğitimi 26 Eylül tarihinde düzenlenen program ile tamamlandı.

Üniversitelere kurumsal dış değerlendirmelerini gerçekleştirmek üzere 5 yılda en az bir kere 5-8 kişilik bir değerlendirici takımı gönderilmektedir. Değerlendirici adayları başvurularını takiben öncelikle değerlendirici havuzuna alınmakta ve daha sonra adaylara “Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi” verilmektedir. Yükseköğretim kurumlarından kalite güvencesi alanında deneyimli akademik ve idari çalışanların yanı sıra,  değerlendirme takımlarında bu yıl ilk kez öğrencilere de görev verilecektir. Yükseköğretim sisteminin en önemli paydaşları olan öğrenci değerlendiricilerin; üniversitelerdeki eğitim öğretim süreçlerini, öğrenme kaynaklarını ve yaşam alanlarını öğrenci gözüyle değerlendirerek programa katkı vermeleri beklenmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen eğitim Programının açılış konuşmasını yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS: Yükseköğretim kurumlarının amacı; içinde bulunduğumuz çağın gereksinimlerine uyum gösteren ve dünyanın her yerinde ayakları üstünde durabilecek mezunlar yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, dış değerlendirme programının tam merkezinde yer almaktadır. Bu süreçte öğrenci değerlendiricilerimizden beklentimiz; ders içerikleri ve ders yapma süreçleri, sınıf içi ve dışı öğrenme atmosferi; laboratuvarlar, kütüphaneler, kafeteryalar ve kulüplere kadar geniş bir yelpazede kurumun öğrenci odaklı, sürekli gelişme ve iyileşme sürecinde olup olmadığını değerlendirmeleridir.

Kurumlar artık yeni dünyanın teknolojilerine ayak uydurmak zorunda. Akademisyenliğin yoğun şekilde ders anlatmaktan ziyade mentörlüğe, CEO’luğa ya da akıl hocalığına dönüşmesi gerekmektedir. Öğrencilere ders dışında yetkinlikler kazandırılmalı, bireylerin hangi bölümden mezun olursa olsun, alan bilgisinin yanında; dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim becerisi, analitik düşünme ve etik gibi dünyanın her yerinde ayakta kalabilecek yetkinliklerin kazandırılması gerekiyor. Öğrenci değerlendiriciler üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerini bu çerçevede değerlendirecekler” dedi.

YÖKAK Başkan Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM ve YÖKAK Uzmanı Ayhan KOÇER değerlendirici adaylarına; kurumsal dış değerlendirme programının genel ilkeleri ile öğrenci değerlendiricilerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi. Yapılan sunumların ardından öğrenci değerlendirici adaylarının soruları cevaplandırıldı.

Programın sonunda Prof. Dr. Muzaffer ELMAS öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Eğitime İlişkin Sunumlar aşağıdadır.

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM sunumu

Uzman Ayhan KOÇER sunumu