ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonunun yükseköğretim kurumları kalite öğrenci topluluklarının deneyimlerinin paylaşılması ve bu topluluklar arası bir iletişim ağının oluşturulması amacıyla düzenlediği “Öğrenciler Süreçlere Katılıyor, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Güçleniyor: Öğrenci Toplulukları Çalıştayı” isimli çevrimiçi seminer 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

23 farklı yükseköğretim kurumundan kalite öğrenci topluluklarının sunum yaparak deneyimlerini ve topluluk öykülerini paylaştığı çalıştayda yaklaşık 350 dinleyici yer aldı. Moderatörlüğü Komisyon başkanı Mehmet Bora ve Komisyon başkan yardımcısı Sena Çatal ile Komisyon üyeleri Simge Ayyıldız ve Burak Tunahan Ekincikli tarafından yapılan etkinlikte, Avrupa Öğrenci Birliği (ESU) Yürütme Kurulu Üyesi Pegi Pavletic “Assessing Internal and External Quality Assurance System: Students’ Perspective” adlı bir sunum gerçekleştirdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ tarafından kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesinde öğrenci topluluklarının rolüne ilişkin bir bilgilendirme sunumu da gerçekleştirildi.

Çalıştay sonunda, toplulukların YÖKAK aracılığıyla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirten konuşmacılar, kalite güvencesi konusunda diğer toplulukların deneyimlerinin kendileri için rehber niteliğinde olduğunu belirttiler. Dinleyiciler ise kendi üniversitelerinde bir kalite öğrenci topluluğu kurmak için heyecan duyduklarını ve çalıştaydaki sunumların kendileri için örnek oluşturduğunu ifade ettiler. Öğrencilerin kalite güvencesi süreçlerine ilgili ve çalışmalara katılmaya istekli oldukları görüldü.

YÖKAK Öğrenci Komisyonu, kalite güvencesi süreçleri hakkında yükseköğretim öğrencilerini bilgilendirmeye ve süreçlere öğrenci katılımını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edecek.