ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türk yükseköğretim kurumlarının tematik bir alan olarak uluslararasılaşma konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin analiz ve bilgi paylaşımı toplantısı düzenlendi.

Çevrim içi platformda düzenlenen “Türk Yükseköğretiminde Çıktı Odaklı Uluslararasılaşma Durumunun Tematik Analizi” başlıklı toplantıya üniversitelerin uluslararası ilişkiler birimleri yöneticileri ile TÜBİTAK, Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü’nden temsilciler katıldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, toplantıdaki konuşmasında YÖKAK’ın da üyesi olduğu uluslararası çatı kuruluşlara sunulan raporlarda yükseköğretim sistemindeki tematik analizlerin de yer alması gerektiğini belirtti.

Uluslararasılaşmanın UNESCO tarafından geçtiğimiz ay İspanya’da düzenlenen 2022 Dünya Yükseköğretim Konferansı’nda önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Başkan Prof. Dr. Muhsin Kar, bu doğrultuda Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma durumuyla ilgili bir tematik analiz yapmak istediklerini aktardı. Prof. Dr. Kar, “Üniversitelerimizin uluslararası iş birliklerinin kapsamlarını, maliyetlerini, coğrafi dağılımlarını ve bu iş birliklerin sahada nasıl somutlaşacağını görmek istiyoruz. Türk yükseköğretim kurumlarının dünyanın hangi bölgeleriyle eğitim-öğretim ve Ar-Ge anlaşmaları konularında ne tür faaliyetlerde bulunduklarını, üniversitelerin uluslararasılaşma düzeyini, ulusal ve uluslararası kuruluşların organizasyonunda yapılan çalışmaları ve üniversitelerin ikili ya da çok taraflı anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri izlemek istiyoruz” dedi.

Başkan Kar’ın konuşmasının ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Uslu, “Yükseköğretimde Çıktı Odaklı Uluslararasılaşma” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Katılımcıların görüşlerini ve deneyimlerini paylaştığı bölüm ile toplantıya devam edildi.