Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, 2021 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na (KDDP) dahil olacak yükseköğretim kurumlarının liderlerine yönelik olarak 6 Mayıs 2021 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aynı gün düzenlenen bir diğer toplantıyla YÖKAK tarafından yetkilendirilen ulusal akreditasyon kuruluşlarının katılımıyla İzleme Programı 2020 yılı bulguları değerlendirildi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın konuşmalarıyla başlayan toplantılar çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

“Dünyada kurumsal akreditasyona doğru bir yönelim var”

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas, dünyada yükseköğretim alanında ortaya çıkan yeniliklere dikkat çekerek, “YÖKAK olarak tüm dünyanın kabul ettiği kriterlere uygun ancak Türkiye’nin şartlarını da dikkate alan bir sistem kurduklarını” söyledi. Yükseköğretim alanında dünyada bir bakış açısı değişimi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Elmas, herkese yetkinlik kazandırmanın ve sürekli değişen yetkinlikleri dikkate alan bireyler yetiştirmenin önemli hale geldiğini, akademisyenlerin de birden çok yetkinliğe hazır olması gerektiğini kaydetti.

Yükseköğretimde niteliğin artırılması için yapılan çalışmalara da değinen Prof. Dr. Elmas, Türkiye’deki üniversitelerin planlama ve bakış açısı konularında bir sorunu olmadığını, uygulama ve sonuçların izlenmesi konularında eksiklikler bulunduğunu aktardı. Yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki küresel eğilimlerin, kalite güvencesi çalışmalarını program bazındaki çalışmalardan kurumsal bazda uygulama ve değerlendirme yöntemlerine yönelttiğini belirten Prof. Dr. Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitelerimizde kullanıcı dostu sistemler kurmak istiyoruz”

“Üniversiteler kalite güvencesi sistemini doğru kurduğunda, Kurumsal Akreditasyon Programı’na başvurabilir. Kurumsal akreditasyon hedefi, kurumun yaşı veya geçmişiyle ilgili değil, kalite güvencesi süreçlerinin yapılandırılmasıyla ilgilidir. Kurumları yormak istemiyoruz, kurulan sisteme dışarıdan bir göz olarak bakmak istiyoruz. Bundan sonra yapacağımız özellikle yeni üniversiteleri kapsayan dış değerlendirme süreçleri de ilgili kurumlar için rehber olacaktır. Hazırlanan rapor yol gösterecek, bir yargılama içermeyecektir. Her değerlendirme sonrası üniversitelerimizin rektörleriyle ve yöneticileriyle bu konuda toplantılar da yapıyoruz. Kurumu daha iyi anlamak için temel esaslar aynı kalmak koşuluyla kriterlerimizde sürekli değiştirme ve düzeltme yaparak ilerliyoruz. Üniversitelerimizde daha basit daha kullanıcı dostu sistemleri kurmak istiyoruz.”