Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından YÖKAK 2021 yılı Değerlendirici Eğitimi’ne ön hazırlık amacıyla 24 Mart 2021 tarihinde “Kalite Elçisi Çalıştayı (KEÇ’21)” gerçekleştirildi. Çalıştaya 05-20 Şubat 2021 tarihleri arasında “Kalite Elçisi Eğitim Programı”na katılarak kalite elçisi olmaya hak kazanan öğrenciler katıldı. 

Çalıştayın eğitim koordinatörlüğü YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ, moderatörlüğü ise komisyon üyeleri Mehmet BORA, Sena ÇATAL, Aleyna Feraye YILMAZ, Burak Tunahan EKİNCİKLİ, Fatma AYVAT, Furkan DURU, Hatice Kübra ERDOĞAN, Muhammed İYİSAN ve Simge AYYILDIZ tarafından yürütüldü. Çalıştaya hazırlık amacıyla 19-22 Mart 2021 tarihleri arasında moderatör eğitimi de gerçekleştirildi. 

Dört sanal sınıfta, 7 saat süreyle yürütülen çalıştay programı, Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ’ın çalıştayın amacı, çalıştay programı ve YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı hakkında bilgi vermesi ile başladı. Ardından sanal sınıflara yönlendirilen katılımcılar, “Neptün Üniversitesi’nin Dış Değerlendirmesi” isimli kurgusal simülasyon etkinliği üzerinden YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı’nın kullanımına, bir KİDR’in incelemesine, değerlendirme takımlarının çalışmalarına, süreçlerde dikkat edilecek süreçlere ve KGBR yazımına ilişkin etkileşimli etkinliklere katıldı. Çalıştay sonunda Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ bir kapanış konuşması gerçekleştirerek; katılımcılara ve sürece büyük bir özveri ile katkı sağlayan YÖKAK öğrenci komisyonu üyelerine teşekkür etti. Çalıştayı başarıyla tamamlayan 31 farklı yükseköğretim kurumundan 24’ü lisans, 10’u yüksek lisans ve 7’si doktora öğrencisi olmak üzere toplam 41 kalite elçisine katılım belgesi verildi. 

*YÖKAK öğrenci komisyonun çalışmaları https://yokak.gov.tr/ogrenci-komisyonu/ogrenci-katilimi adresinden ve @kaliteelcisi sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.