Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından KEP'22 - Kalite Elçisi Eğitim Programı'na katılarak kalite elçisi olmaya hak kazanan öğrencilere yönelik olarak “Kalite Elçisi Çalıştayı (KEÇ’22)” düzenlendi.

Öğrencilere YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programlarının işleyişine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak ve YÖKAK 2022 yılı Değerlendirici Eğitimi’ne ön hazırlık yapmak amacıyla 14 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen çalıştaya 104 öğrenci davet edildi. Çalıştaya hazırlık amacıyla 10-12 Mart 2022 tarihleri arasında bir moderatör eğitimi de gerçekleştirildi.

Dört sanal sınıfta 7 saat süreyle yürütülen çalıştay programı, Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın çalıştayın amacı, çalıştay programı ve YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı hakkında bilgi vermesi ile başladı. Ardından sanal sınıflara yönlendirilen katılımcılar, “Gezegen Üniversitesi’nin Kurumsal Dış Değerlendirmesi” isimli kurgusal simülasyon etkinliği üzerinden YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı’nın kullanımına, KİDR’in incelemesine, değerlendirme takımlarının çalışmalarına, süreçlerde dikkat edilecek hususlara ve rapor yazımına ilişkin etkileşimli etkinliklere katıldı. Öğrenci Komisyonu’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda çalıştay programını başarıyla tamamlayan 46 farklı yükseköğretim kurumundan 3’ü ön lisans, 57’si lisans, 14’ü yüksek lisans ve 8’i doktora öğrencisi olmak üzere toplam 82 kalite elçisine katılım belgesi verildi.

Çalıştaya katılan ve katılım belgesi alan öğrencilerin devam ettiği yükseköğretim kurumları için tıklayınız.

*YÖKAK Öğrenci Komisyonu’nun çalışmaları https://yokak.gov.tr/ogrenci-komisyonu/ogrenci-katilimi adresinden ve @kaliteelcisi sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.