Covid-19 pandemisi sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının tüm programlarında uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte uzaktan eğitimde kalite güvencesinin sağlanması, Kurulumuzun öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir. Bu süreçte, yükseköğretim kurumlarına uzaktan eğitimde kalite güvence sisteminin bileşenleri, prensipleri ve kalite göstergeleri konularında rehberlik etmeyi amaçlamaktayız. Bu kapsamda 27 Mart 2020 tarihi itibariyle  “Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Söz konusu çalışma grubu tarafından nitelikli bir uzaktan eğitim sisteminin oluşturulmasında dikkate alınması gereken bileşenler ve bu bileşenlerin kapsamı belirlenmiştir. Nitelikli bir uzaktan eğitimin bileşenleri şunlardır:


  • Uzaktan Eğitim Politikası
  • Altyapı ve Erişim Olanakları
  • Yeterlikler
  • Eğitim ve Öğretim Süreçleri
  • Uzman İnsan Kaynağı ve Destek Hizmetleri
  • Bilgi Güvenliği ve Etik Boyutlar

Söz konusu bileşenlerin kapsamına YÖKAK Bilgi Portalından (https://portal.yokak.gov.tr/ ) erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca çalışma grubu tarafından Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu’nda (Sürüm 2.0) yer alan kanıtlar uzaktan eğitim süreçlerini içerecek şekilde güncellenmiştir.

 

Kamuya duyurulur.

 

Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim ve Kalite Güvencesi Sistemi belgesi için tıklayınız.

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu için tıklayınız (pdf) (word).